อำเภอ หนองหญ้าไซ

อำเภอ หนองหญ้าไซ
คำขวัญอำเภอ    ดินแดนหม่อนไหมงามหรู เฟื่องฟูไม้ผลงามสะพรั่ง มั่งคั่งโคนม อุดมข้าวขาวดอกมะลิ
  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ       .5 ต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์         0-3557-7001
  หมายเลขโทรสาร          0-3557-7001

  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา            อ.หนองหญ้าไซ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2526 ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2533
   
   เนื้อที่/พื้นที่     427 ตร.กม.
   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป         มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหนองหญ้าไซมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้างและอำเภอเดิมบางนางบวช
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสามชุก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี) และอำเภอด่านช้าง

 ข้อมูลการปกครอง       
1.ตำบล.......6.... แห่ง              3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....66.... แห่ง            4.อบต........6 ... แห่ง

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    
1.อาชีพหลัก ได้แก่         ทำไร่ ทำนา รับจ้าง
2.อาชีพเสริม ได้แก่        เลี้ยงสัตว์

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม         
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่    ข้าว อ้อย
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)   คลองกระเสียว

***************************************************************************************************************************

เที่ยว อ.หนองหญ้าไซ ไม่ไกลอย่างที่คุณคิด


แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี แหล่งโบราณคดีหนองราชวัชร อายุ3000ปี
+ การเดินทางไปได้ทุกวันครับ จะมีเจ้าหน้าที่ 2 คนคอยอธิบายเป็นไกด์ น่าเที่ยวมากครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยแวะไปขอแนะนำ อยุ่ในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น