วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
นายนิมิต วันไชยธนวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและบวงสรวง เนื่องในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 2561
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม สมาคม

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังประชารัฐประจำปีงบประมาณ2561 "สื่อมวลชนสัมพันธ์" วันที่17มกราคม2561  ณ.พื้นที่พิเศิษเมืองโบราณอุ่ทอง อำเภออุ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี*เวลา13.30 น.คณะสือมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางถึงสำนักงานพื้นที่พิเศิษเมืองโบราณอุ่ทอง เวลา14.30 น.ประธานในพิธี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ พันเอกเสน่ห์  บำรุงกิจ  รอง ผอ.กอ.รมน สุพรรณบุรี และ  นาย นิยม ภานุมาสวิวัฒน์ ประธานอนุกรรมการสมาคมสือมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  และ สือมวลชนสุพรรณบุรี  คณะสือมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี รับฟังการบรรยายดำเนินงาน แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุ่ทอง  คณะสือมวลชนลงพื้นที่เยื่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสวนหินพุหาง
*********************************************************************************


สื่อสร้างสรรค์ สัมพันธภาพ

6 ธ.ค 60
กิจกรรมของสมาคมฯ ณ ด่านช้าง
***************************************************************