ภาพกิจกรรมต่างๆ


ส.พทท ประชุมประจำเดือนวันที่ 3 พ.ย. 2560 นายนิมิตร วัยไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี เปิดงาน ณ รร.วัดสวนแตง 


สุพรรณบุรีจัดงานคริสตชนสุพรรณบุรีน้อมรำลึกถึงองค์จอมราชันย์ คณะกรรมการคริสเตียนจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยศาสนาจารย์ ชุมพล คุ้มพันธิ์แย้ม ประธานคณะกรรมการ เข้าพบนางดุษฏี ถาวรจตุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อเชิญร่วมงานคริสตชนสุพรรณบุรีน้อมรำลึกถึงจอมราชันย์
ในวันพุธทีี่ 11 ตุลาคม 2560
เวลา 10.00-16.00 น. ณ.หอประชุมใหญ่  อำเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีพร้อมเชิญหัวหนัาส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานคริสตชนสุพรรณบุรีน้อมรำลึกถึงองศ์จอมราชันย์เป็นการประชุมมัสการฟื้นฟูในหัวข้อ น้อม หนุน นำเป็นงานสำคัญที่คริสตชนในพื้นที่จังหวังสุพรรณบุรีให้ความสำคัญ 4 ประการดังนี้
*เพื่อถวายพระเกียร พระเจ้า 
*เพื่อแสดงออกถึงความรักที่คริสตชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดีี่ยวกันของพี่น้องคริสตชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 และเพื่อให้ศาสนิกชน ประชาชนทุกกมู่เหล่าได้ร่วมใจกันทำพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

พิธีมอบ**สนามเด็กเล่นสร้างสุข ห้องสมุดสร้างปัญญา**(หนังสือพูดได้)**สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์**นายก อารุณี ขุนพิมล และ นาย นิยม  ภานุมาสวิวัฒน์ นายก ส.พทท สุพรรณบุรี ใด้มาร่วมงาน  มอบสนามเด็กเล่น สร้างสุข ห้องสมุดสร้าง ปัญญาและหนังสือพูดได้  ณ.โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์  ประธานพิธี ท่านว่าที่ร้อยตรี.สุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนาย ไพฑูรย์  วงศ์วีรกูล นายอำเภอศรีประจันต์และผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ทุกท่าน***ทัน  นันเสียง รายงานครับ
กิจกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2560

โครงการของ ส.พทท.สพ.ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบ มทบ.17
 สโมสรโรตารี่ สุพรรณฯอบต.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทับตีเหล็ก
ชมรมเพื่อน สม.15, และคุณพรเทพ พรทวี ได้เงินทั้งสิ้น 19,710 บาท.
โดยซื้อข้าวสาร.และจักรยาน 2 คันเป็นเงิน 5,760.บาท
เหลือให้เป็นโครงการอาหารกลางวันเป็นเงิน 13,950 บาท
มอบให้ทาง รร.วัดแก้วไปแล้ว
 ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน พร้อมครอบครัวจงมีความสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น