เบอร์โทรสำคุญ จ. สุพรรณบุรี

สำนักงานจังหวัด 035-535376
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 035-535423
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 035-522974
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 035-525777
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี 035-536030
สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 035-511555
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 035-536068
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 035-454069-73
แขวงการทางสุพรรณบุรี 035-522133
สถานีขนส่งสุพรรณบุรี 035-522373
สถานีรถไฟสุพรรณบุรี 035-511950
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 035-525583-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช 035-578191
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนเจดีย์ 035-591009
สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านช้าง 035-595004
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้า 035-587372
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์ 035-581111
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง 035-531019
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชุก 035-571191
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ 035-557089
สถานีตำรวจภูธรอำเภออู่ทอง 035-551100
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคลี 035-572238
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก 035-589502
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางตาเถร 035-584131
สถานีตำรวจภูธรตำบลสระแก้ว 035-597476
สถานีตำรวจภูธรตำบลสระยายโสม 035-559217
โรงพยาบาลศุภมิตร 035-500283-8
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 035-502784-8
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 035-531077
โรงพยาบาลอำเภอเดิมบางนางบวช 035-578033
โรงพยาบาลอำเภอดอนเจดีย์ 035-507510
โรงพยาบาลอำเภอด่านช้าง 035-595032
โรงพยาบาลอำเภอบางปลาม้า 035-587265
โรงพยาบาลอำเภอศรีประจันต์ 035-581203-4
โรงพยาบาลอำเภอสามชุก 035-571492
โรงพยาบาลอำเภอหนองหญ้าไซ 035-577068-9
โรงพยาบาลอำเภออู่ทอง 035-551422
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี 035-535116
สอบถามน้ำท่วมทางหลวง โทร 1586
ตำรวจทางหลวง โทร 1193
แขวงการทางสุพรรณบุรี โทร 035-522133

โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท

อำเภอเมือง
วาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล 035-526111, 526123
บ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข 035-526115
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ 035-501293
โรงแรมสองพันบุรี 035-522555-7, 546667
เรือนแพรีสอร์ท 035-523057
ไม้เอกรีสอร์ท 035-413556
บ้านวิถีไทย รีสอร์ท 081-8801244, 087-0422566
คันทรี เลควิว รีสอร์ท 035-502297, 502299
โรงแรมเลิศธานี 035-525755-6
โรงแรมคุ้มสุพรรณ 035-522273-6, 502622
โรงแรมพชร 035-521637, 521007
โรงแรมกีฬา 035-555112-3
ศรีอู่ทองโฮเต็ล แอนด์ แมนชั่น 035-501191-4
โรงแรมมายด์ 035-523588-9
โรงแรมวาเลนไทน์ 035-521836, 521841
โรงแรมกิ่งโพธิ์ไทร 035-521216, 521259
กรีนวิว 035-413361
โรงแรมดีรักษ์ 035-521513
โรงแรม เค เอ ทีี 035-521619, 521639
โรงแรมศรีสุพรรณ 035-511122, 511902
ไพฑูลย์โฮเต็ล 086-5628677
ทองจินดา อาพาร์ตเม้นท์ 035-522958-9, 080-9596779

อำเภอศรีประจันต์
วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท 035-548869-71
บ้านไทยรีสอร์ท 035-582891-2
ไม้งามริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 035-535747, 081-7053521
ไม้งามรีสอร์ท 035-83-9955, 081-7053521
บ้านทรายทองรีสอร์ท 035-581865, 081-1934970
โรงแรมฮาร์ท อินท์ 081-8453450

อำเภอเดิมบางนางบวช
บึงฉวากรีสอร์ท 035-430098-100
เดิมบางวิลล่า 083-3169557, 081-3500831
ท่าจีนริเวอร์โฮม 084-765-4948, 035-515858
เรือนรักษ์เรือนไทย 089-3789798
เรือนเรือชายน้ำ @ บึงฉวาก 083-9089955, 083-8452255
โรงแรมซิดนีย์ รีสอร์ท 035-446244

อำเภอสามชุก
สามชุกรีสอร์ท 035-504210, 086-5603535
บ้านสวนรีสอร์ท 035-544143, 081-0121253
สุพรรณภูมิรีสอร์ท 035-504789, 035-571139
พรรณไม้สายน้ำ โฮมสเตย์ 087-7642523, 035-544287
บ้านพันพิศาข์ โฮมสเตย์ 035-504623, 088-8707315
บ้านสุขเกษมรีสอร์ท 084-073-0799, 089-124-3931

อำเภออู่ทอง
สระปลายสวนรีสอร์ท 035-559838-9
27 รีสอร์ท 035-481319-20, 02-9199648
โรงแรมคงทองทิพย์รีสอร์ท 035-565655, 081-9959733
ฝนฟ้าแมนชั่น 035-551864, 081-7365754
ทุ่งดินดำรีสอร์ท โทร 035-595-792, 081-9413430
โรงแรมสยาม 035-551570
โรงแรมอู่ทอง 081-3150855

อำเภอด่านช้าง
ด่านช้างแค้มป์ปิ้งเฮาส์ 035-595647, 081-7366322
ด่านช้างกรีนวิว รีสอร์ท 035-595540-1
โรงแรมศรีสุพรรณวิลล่า 035-595068, 081-7364224
แพกระเสียว 086-0762375
โรงแรมอิงดอย 035-595016
โรงแรมฉัตรแก้ว 035-509490
ที เจ การ์เด้น 086-3770495
พลอยนภัส รีสอร์ท 035-595768
กิ่งกาญจน์ รีสอร์ท 081-1363579
อุทยานฯ พุเตย 081-9342240, 035-446237
แพชาวเขื่อน 087-1124675
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 035-446216, 089-0890330
ภูเงินรีสอร์ท 081-1784741

อำเภอดอนเจดีย์
คันทรีรีสอร์ท 035-592321

อำเภอบางปลาม้า
ชุมแสงรีสอร์ท 085-7009339, 035-671169
สาลีวิวรีสอร์ท 081-3987715, 086-3513371
บางแม่หม้ายโฮมสเตย์ 035-436370, 081-3092075

อำเภอสองพี่น้อง
แอลพี โฮเต็ล 035-542730

อำเภอหนองหญ้าไซ
บ้านสวนสวยรีสอร์ท 088-4644848, 081-3743450
ร้านอาหาร

อำเภอเมือง
ร้าน วันเฟิร์ส ข้าวเส้นล้านนา 081-7215768
ร้านบ้านสวนรีสอร์ท
ร้านขนาบน้ำ 035-412580, 089-2062077
ภัตตาคารนพรัตน์ 035-511708, 081-5875214
สุรชัยปลาเผา 081-7636102, 081-9424654
ก๋วยจั๊บน้องแตน 035-522680
ก๋วยเตี๋ยวเดินดง 081-5704056
เรือนแพครัวสุพรรณ 035-523057
สวนอาหารบ้านเรือนไทย 035-521582, 035-546644
สวนอาหารบ้านตอไม้ 035-450064, 081-6586996
ครัวนฤมล เอกชัยสาลี่สุพรรณ 035-412426
ร้านอาหาร โกตี๋ 035-502793
ร้านเอมโอช 035-543352, 081-3784494
สวนอาหารไผ่ขวาง 035-523014-5, 081-7366084
กุ๊กโอชา 035-412387
ท่าจีน 035-525538, 081-6395137
ข้าวต้มโกเฑียร 035-502710
ร้านอาหารพชร 035-523773, 521007, 511860
ร้านยิ้ม ยิ้ม โภชนา 035-511445
มะขามสามต้น 035-545209
บัวเงิน 035-523816
ส้มตำ สองหนุ่ม 084-0554790. 035-431025
อ้น ส้มตำปูม้า 086-8126957, 089-7423801

อำเภอบางปลาม้า
ร้านแม่บ๊วย 035-586424, 587077
ริมคลองเฮ้าส์ 089-1726820
ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเท้า 035-586091
สวนอาหารชุมแสงรีสอร์ท 085-7009339, 035-671169
ร้านอาหารบลูแวนด้า 081-7074455
ร้านกุ่ยหมง 035-587256, 089-5151302
สาลีวิว 035-522103

อำเภอศรีประจันต์
ครัวเบญจรงค์ 035-548992, 081-5968245
ร้านป้าแหลว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 035-581308
ร้านเรือนแพป้าสร้อย 035-581113
ร้านส้มตำเจ้หลิว 089-6001651
ข้าวหมูแดงแม่ปุ๊ 081-2745814
ห้องอาหารทองประศรี 035-548870-2
เจ้พินข้าวแกง 20 หม้อ 035-581333, 571311

อำเภอสามชุก
ร้านกุ้งเป็น 035-504273, 571271
ร้านอาหารบ้านสวน 035-544143, 081-0121253
ดำ ข้าวต้ม 035-571768, 086-5443941
ร้านครัวลูกแม่หยา 081-5630779
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เจ๊กอ้าว สามชุก ตลาดร้อยปี
อำเภอเดิมบางนางบวช
ร้านเล็กเสี่ยวหงส์ 035-508722, 086-5741407
แพขุนวัง 035-515500
ร้านลายไม้ 081-7952282
ตาหน๊ำ บะหมี่-เกี๊ยว 081-8809981
ร้านจินดา2 035-516005-6

อำเภอสองพี่น้อง
ร้านอาหารบ้านดอน 035-531888

อำเภออู่ทอง
เรือนบุหงา 081-8251733
บ้านริมน้ำ 035-565533
ครัวสวัสดี 035-564454
ครัวคงทอง 081-0060877
ครัวริมคลอง 081-2946474
ครัวศรีสะอาด 035-551095

อำเภอด่านช้าง
ครัวด่านช้างแค้มปิ้งเฮ้าส์ 035-595647
ร้านอาหาร ติดลม 085-1715888
แพกระเสียว 086-0762375
ร้านอาหารปลาบู่ 2 035-595451

อำเภอดอนเจดีย์
ร้านเพ็ญจันทร์ 035-591386
ร้านกรชวัล 035-591720
ร้านอาหารครัวลำพูล 081-0186286
ร้านอาหารกาญจนา 035-591189

อำเภอหนองหญ้าไซ
ต้มยำทำแกง 087-9147176

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น